Installation under Linux

From WikiSiwenoid
Jump to: navigation, search
Language: English  • magyar

Elöző fejezet-> Installation under Windows / Következő fejezet-> First SIWENOID startup

Installation of components

For the installation an internet connection is required. Select the "DASH startpage" menu on the left side. Look for the "Update handler" application and launch it. Use the settings menu in the "Update handler" window. The system is asking for typing superuser password. (Use the password that was entered during installation) After successfull login enable the "Canonical partners" updates in the "other softwares" tab.

Use terminal for installation. Use Ctrl+Alt+T to launch terminal.

JAVA installation

Siwenoid require JAVA 6 version. Use „java -version” command in terminal to get the current version on your computer.

4 options that you meet:

 • No JAVA installed

Use „sudo apt-get install openjdk-6-jre” command in terminal to install JAVA6.

 • JAVA 7 is already installed

Install JAVA6 as it is described above. Then the JAVA6 had to be set as default JAVA in Linux. Use „sudo update-alternatives –config java” command. Type SUDO password. Then type in the ID of JAVA6.

 • More than one JAVA has been installed

Use the „sudo update-alternatives –config java” command the very same way it was described above.

 • JAVA 6 has already been installed

Nothing else to do.

MYSQL installation

Use A „sudo apt-get install mysql-server” command in terminal to install MySQL. Superuser password is required. During installation the "root" password is asked for. There is no special restriction for password. This root user/password is necessary for the administration of database later.

Mysql-workbench application is also required and has to be installed. Use „sudo apt-get install mysql-workbench” command in a termninal. Username and password are required.

After installation launch Mysql Workbench application.

Linux inst image41.png

Main window of workbench has 3 columns. At the right column use „New Server Instance” menu point to create a new database server. Always click next-next-finish.


Linux inst image17.png

Use "root" password when asked for. Finally the new mysqld@localhost database appears in the Server Administration coulmn. Use "root" password to login. After login the administration window appears.


Linux inst image40.png

Select Users and Privileges (1) menu to create a new database server specific user. Select Add Account (2) button and type the parameters of a new user (3). Type a Login Name (example: mgmt_user), and a password, and type "localhost" into the Limit Connectivity to Hosts Matching field. Finally click on apply (4). Now repeat the same steps to add one more account with the same parameters except for Limit Connectivity to Hosts Matching field. Type 127.0.0.1 into this field.

Check in the list of User Accounts if the new user has been succesfully added. Then the database server configuration is done. Close the MySQL workbench.

CODEMETER RUNTIME installation

This application is necessary for the dongle. Download it from : http://codemeter.com/us/service/downloads.html. Select Linux version and Deb packages for Ubuntu linux. After download launch it. Ubuntu Software central appears. Click on install button. Type sudo password when asked for. Now the prerequisits of SIWENOID are succesfully installed.

SIWENOID server installation

Linux inst image4.png

Launch the SIWENOID installer. Use the start-installer.sh in the installer folder. Before launching right-click on file to open properties window. On the permission tab check the "Execution as program" option. After starting select "Install" and then the "SIWENOID server" option.


Linux inst image14.png

On the next window select the A következő képernyőn a telepíteni kívánt összetevőket kell kiválasztani. A csillaggal megjelölt lehetőségeket mindenképp válasszuk ki, a többiből pedig a csatlakoztatandó alrendszereknek illetve moduloknak megfelelően válasszunk. (A Cerberus modul a CC11 és CC440, a BACnet a Sinteso és CerberusPro központokat képes kezelni). A következő képernyőn válasszunk ki egy mappát a számítógépen, ahova telepíteni kívánjuk a szerver alkalmazást. A szervert és a klienst ne telepítsük ugyanabba a mappába, de lehetnek például egy közös mappa alatt (tehát például /home/ubuntu/siwenoid/server és /home/ubuntu/siwenoid/client).


Linux inst image03.png

A következő képernyőn, a rendszert kiszolgáló adatbázis típusánál válasszuk a MySQL opciót, mivel ezt az adatbázis szervert telepítettük korábban.


Linux inst image34.png

Az adatbázis kapcsolat tulajdonságainál a következőket állítsuk be:

 • URL: Az adatbázist futtató számítógép IP címe (vagy hostneve) és portja. Amennyiben a portot nem állítottuk át a MySQL szerver telepítésekor az alapértelmezett 3306-ról, akkor a kettőspont és a portszám elhagyható a végéről.
 • Database name: Egy általunk kitalált név az adatbázisnak. Csak az angol abc betűit, számokat, illetve alulvonást tartalmazzon!
 • Owner: Az adatbázishoz csatlakozó felhasználó neve, ezt a MySQL Workbench alkalmazásban hoztuk létre, példánkban mgmt_user.
 • Password: Az adatbázis felhasználó jelszava, szintén a MySQL Workbench-ben állítottuk be.

Az alsó 3 mezőben az alapértelmezett adatbázis kapcsolatot adhatjuk meg, ez szükséges az általunk megadott adatbázis létrehozásához.

 • Database name: Egy beépített adatbázis neve, állítsuk be mysql -re.
 • Username: Az adminisztrátor felhasználó (root) neve, állítsuk be root -ra.
 • Password: Az adminisztrátor felhasználó (root) jelszava, a MySQL szerver telepítésekor adtuk meg.


Linux inst image20.png

Várjuk meg, amíg az adatbázis felépítése végbemegy, ez néhány percet is igénybe vehet.


Linux inst image00.png

A következő képernyőn adjunk meg egy tetszőleges, nem használt port-számot, amelyen majd a kliensek csatlakozni fognak. Alapértelmezésként a 1899-es port van beállítva, csak indokolt esetben érdemes megváltoztatni.


Linux inst image09.png

A következő képernyőn egy másik portot kell megadnunk, a hosszabban tartó folyamatok kommunikációja ezen fog zajlani. Ajánlás szerint ez a 1898-as port, de lehet tetszőleges, nem használt port, ha indokolt.


Linux inst image05.png

A szerver alkalmazás telepítése ezzel elkészült, a hardveres licenszkulcs konfigurálása miatt indítsuk el a konfiguráló alkalmazást a Launch configuration utility jelölőnégyzet bepipálásával.


Linux inst image16.png

Ehhez meg kell adnunk a Select target XML configuration mezőnél a szerver konfigurációs XML fájlját, ezt a telepítő automatikusan kitölti. A Select configuration schema XML mezőben a konfigurálást segítő séma kiválasztható a mező melletti Browse gombra kattintva, majd a megjelenő mappában a server mappa alatti config-server-schema.xml fájlt válasszuk. A Next gombra kattintva elindul a konfiguráló alkalmazás:


Linux inst image23.png

A fa-szervezésű lista a konfiguráció egyes elemeit tartalmazza. Nyissuk le a Siwenoid, majd a License elemet, és kattintsunk a stick-serial elemre. Az alsó beviteli mezőben módosítsuk a szöveget a mellékelt hardverkulcs sorozatszámára. Ha nem vagyunk biztosak a sorozatszámban, csatlakoztassuk a hardverkulcsot, és indítsuk el a Codmeter Control Center-t.


Linux inst image35.png

Innen meggyőződhetünk a serialszámról.


SIWENOID kliens installálása

Linux inst image25.png

A kliens alkalmazást lényegesen egyszerűbb telepíteni, mivel nem kell adatbázis szervert megadnunk hozzá. A start-installer.sh fájl ismételt elindítása után válasszuk újra az Install opciót, majd a Siwenoid client application lehetőséget.

A csillaggal megjelölt modulok itt is kötelezően választandóak, a többit igény szerint bepipálhatjuk. A következő képernyőn - a szerver telepítéséhez hasonlóan - adjuk meg, hogy a számítógépen mely mappába kívánjuk telepíteni a kliens alkalmazást. A szerver és kliens alkalmazást ne telepítsük ugyanabba a mappába!

Linux inst image06.png

A kiválasztott modulok fájljainak másolása után válasszuk ki a kezelni kívánt nyelveket. Jelen pillanatban az angol nyelvet mindenképpen ki kell választani, mivel az adminisztrátor felhasználó először angol nyelven fog tudni belépni.


Linux inst image24.png

A fájlok másolása után meg kell adnunk, hogy mely porton fog a kliens a szerverhez csatlakozni, ezt a szerver telepítésekor a RMI listen port for client connections részen kellett meghatározni, alapértelmezetten 1899.


Linux inst image10.png

Ezek után meg kell határoznunk a szerver IP címét vagy hostnevét. Amennyiben a szerver és a kliens alkalmazás ugyanazon a számítógépen fog futni, úgy a 127.0.0.1 vagy localhost nevekkel hivatkozhatunk a saját-gépre.


Linux inst image02.png

A kliens telepítése ezzel készen is áll, amennyiben apróbb, felületi beállításokat kívánunk eszközölni, jelöljuk be a Launch configuration utility négyzetet, majd adjuk meg a séma XML mezőnél a client mappa alatti config-client-schema.xml fájlt.


Linux inst image30.png

A legtöbb esetben legfeljebb a Siwenoid elemen belül található Configurations rész egyes elemeit akarjuk beállítani. A beállítások nagyrésze logikai igaz (true) vagy hamis (false) értéket vehet fel. Leggyakoribb beállítások:

 • show-mini-eventviewer: Mini eseménynapló megjelenítése, 5-7 sor eseménnyel közvetlenül a főablak alatt.
 • show-map-previews: Előnézeti térképek mutatása térképgombok fölé állva.

Ha megváltoztattunk egy értéket, kattintsunk a mező melletti OK gombra. A módosítások után a File menü Save menüpontjára kattintva mentsük el a konfigurációt, majd zárjuk be az ablakot.
Ezzel a rendszer kész az első indításra. Az első indításról olvass a következő link-en: SIWENOID első indítása

Elöző fejezet-> Installálás Windows alatt / Következő fejezet-> SIWENOID első indítása